Power on your business

Správa PPC kampaní

Co je PPC reklamní systém a jak funguje?


Princip Pay per Click (PPC) je součástí SEO optimalizace a spočívá v tom, že inzerent za reklamu platí až ve chvíli, kdy potencionální zákazník klikne na zobrazený inzerát a tím navštívil cílové webové stránky. Oproti klasickým internetovým bannerům nebo jiné plošné reklamě má tu výhodu, že inzerent má přesnou kontrolu nad svými výdaji. Inzerent si sám určuje kolik je ochoten za prokliky zaplatit. My Vám nabízíme kompletní servis v oblasti internetové PPC reklamy.

 

Vytvoření PPC kampaně

 

Po stanovení cílů (co od kampaní očekáváte) a přibližného rozpočtu pro Vás vytvoříme a nastavíme kampaně v ve dvou největších českých PPC systémech Google Addwords (google.cz) a S-klik (Seznam.cz).

 

Připravíme a do systému vložíme vhodná klíčová slova. (keywords). Klíčová slova vytvoříme na základě reálného obsahu stránek Vašich webových stránek.

 

Pro vyhodnocování účinnosti reklamních kampaní založíme a nastavíme účet na Google Analytics což je velice rozšířený nástroj pro sledování návštěvnosti a chování uživatelů na stránkách. Přes nástroje Google Analytics budete moci sami kontrolovat nejen úspěšnost kampaní, ale také mnoho dalších ukazatelů (např. odkud přicházejí návštěvníci, jak dlouho vydrží na stránkách, poměr návštěv a uskutečněných nákupů atd). Tyto výstupy umožní následné přizpůsobení kampaní na základě skutečného chování Vašich zákazníků.

 

Součástí vytvoření kampaně je také její optimalizace po určité době, která je nutná pro „naběhnutí“ kampaně. Tato doba závisí na rozsahu kampaně a na počtu „konkurenčních“ kampaní. Obvykle se kampaň upravuje po 3 až 4 týdnech od spuštění.

 

Správa internetové kampaně

 

Pro to, aby PPC reklama přinášela dobré výsledky dlouhodobě je třeba se o kampaň průběžně starat. To znamená sledovat a vyhodnocovat úspěšnost, případně optimalizovat jednotlivá nastavení kampaně podle aktuální situace a výsledků v předcházejícím měsíci.

 

Nabízíme Vám plnohodnotnou správu vytvořených kampaní.

 

Správa obsahuje pravidelnou kontrolu fungování PPC kampaní (pravidelná kontrola zobrazování a pozice jednotlivých klíčových slov, správné nastavení ceny za proklik, stav kreditu určeného na kampaně a kontrolu optimálního čerpání reklamního rozpočtu.) Tato kontrola probíhá pravidelně 1 x týdně. Kontrolujeme počet zobrazení, počet prokliků, náklady atd. Výsledkem těchto kontrol může být úprava ceny za proklik u jednotlivých klíčových slov, úprava textu klíčových slov a doporučení k dalšímu rozvoji.

 

Vždy na konci měsíce pro Vás vypracujeme stručnou a přehlednou zprávu o úspěšnosti kampaně za sledované období a navrhneme Vám případná opatření pro následující periodu. Díky tomu budete mít pravidelný přehled o vývoji a úspěšnosti Vašich PPC kampaní.

 

Pro další informace a objednávky nás neváhejte kontaktovat.