Power on your business

Galerie Středočeského kraje - GASK

Pro Galerii Středočeského kraje jsme vytvořili a předali novou webovou prezentaci založenou na CMS Drupal. Navštivte novou prezentaci kutnohorské galerie na www.gask.cz.